O společnosti

Údržba městských komunikací Rakovník je společnost s ručením omezeným ve 100% vlastnictví Města Rakovník. Společnost byla založena v roce 1996 a jejím jednatelem je Mgr. Dušan Godeša.

Hlavním úkolem společnosti je zajistit letní a zimní údržbu komunikací.
Letní údržbou se rozumí strojní čištění vozovek, chodníků, parkovacích a ostatních ploch, ruční úklid odpadu, kropení komunikací, protlak zanesených dešťových vpustí a kanalizačních přípojek.
Zimní údržbou je zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací. Provádíme chemické a inertní posypy vozidly včetně ručního odstraňování sněhu a zmrazků.

12592328_1558093081183410_2159393965852824602_n.jpg11329915_1406464823012904_7306640825590682450_n.jpg