Ubytovna Haná Rakovník

Ubytovna se nachází cca 2 km od Rakovníka ve směru na Křivoklát v areálu bývalých kasáren. Ubytovna je rozdělena do tří budov, z nichž v každé je 12 místností. Každý z ubytovaných má k dispozici 1 místnost a společné sociální zařízení. Každá z místností je metrážně odlišná. Maximální kapacita je 70 osob.

Ubytovna slouží k zajištění přechodného ubytování, a to zejména pro účely:

  • zajišťování náhradního ubytování či přístřeší při výpovědi z nájmu bytu ve vlastnictví města s právem na zajištění náhradního ubytování či přístřeší,
  • zajišťování náhradního ubytování či přístřeší při výpovědi z nájmu bytu ve vlastnictví jiného vlastníka v návaznosti na kapacitu ubytovny a potřeby města,
  • zajištění dočasného ubytování osobám, které se ocitly bez přístřeší, přičemž mají přednost občané města Rakovníka, vyjma osob, se kterými byla ukončena ubytovací smlouva pro případ hrubého nebo opakovaného porušení ubytovacího řádu,
  • zajištění krizového ubytování po dobu maximálně dvou měsíců rodinám s dětmi, seniorům nebo osobám, které se ocitly v mimořádně závažné životní situaci, přičemž mají přednost občané města Rakovníka.


Veškeré informace vám rádi sdělíme na tel. čísle: 313 517 401 nebo 725 894 351 každý všední den od 8:00 hod. do 15:00 hod., nebo se můžete také obrátit na naší emailovou adresu: centrala@umkrakovnik.cz