Centrála

Hlavní středisko společnosti Údržba městských komunikací Rakovník, spol. s r. o., sídlí na adrese CHLUM - Haná 68 (bývalý vojenský objekt za Rakovníkem směrem na Křivoklát).

Zajišťujeme tyto služby:

  • strojní metení vozovek, chodníků, parkovacích ploch a hal,
  • protlak kanalizačního potrubí,
  • kropení komunikací, tlakové mytí, zalévání zeleně, dovoz užitkové vody,
  • oprava komunikací – výtluky, pokládka živičných povrchů, řezání asfaltu a betonu, hutnění podkladů, válcování,
  • montáž, oprava, prodej dopravního značení – dopravní značky, nástřik vodorovného dopravního značení, montáž zrcadel a zpomalovacích prahů,
  • měření zhutnění výkopů hutnící deskou,
  • zimní údržba komunikací,
  • stavební a výkopové práce (pokládka dlažby, výstavba schodišť).


Jednatel: 602 244 695, godesa@umkrakovnik.cz
Centrála: 313 517 401, centrala@umkrakovnik.cz